Salonanarchist | Leunstoelactivist

Machtsspelletjes rond het zebrapad

In Amsterdam is discussie over de vraag hoe je zorgt dat voetgangers veilig over kunnen steken (zie bijvoorbeeld D66, GroenLinks). Toevallig verscheen eerder deze maand een onderzoek (paywall) over zebrapaden. Niet over het zelfde aspect, maar wel interessant.

Veel mensen geloven dat automobilisten eerder zullen stoppen als je ze aankijkt. Franse onderzoekers hebben dit uitgeprobeerd: een groep studenten probeerde honderden keren een zebrapad over te steken waarbij ze de automobilist aankeken (experimentele conditie) of juist iets hoger keken (controle). De resultaten suggereren dat het verkeer een soort apenrots is waar complexe statusconflicten worden uitgevochten:

  • Over het algemeen geldt dat automobilisten vaker stoppen als je ze aankijkt (68%) dan wanneer je dat niet doet (55%).
  • Automobilisten stoppen vaker voor vrouwen dan voor mannen.
  • Mannelijke automobilisten zijn het gevoeligst voor aankijken en ze zijn gevoeliger voor aankijken door een mannelijke voetganger dan door een vrouwelijke voetganger.

De auteurs suggereren dat het «interessant zou zijn om het publiek te informeren over het effect van oogcontact om de veiligheid van voetgangers bij zebrapaden te verhogen». Ik weet het niet.

Zeker, de resultaten zijn intrigerend. Maar als één op de drie automobilisten doorrijdt zelfs als je ze aankijkt, dan is dat niet echt een praktische oplossing. Bovendien: voetgangers moeten veilig over kunnen steken zonder eerst een symbolische machtsstrijd te hoeven voeren met automobilisten. Dat bereik je niet met voorlichting maar met veilige infrastructuur.

Tags: 

Amsterdam: Worden klachten van fietsers serieus genomen

De Fietsersbond heeft een meldpunt voor klachten over bijvoorbeeld gevaarlijke paaltjes, verkeerslichten die te lang op rood staan of een tekort aan fietsenrekken. Een groep vrijwilligers checkt regelmatig of er iets met die meldingen gebeurt. Het goede nieuws zie je hier: door de hele stad zijn plekken te vinden waar de situatie voor fietsers verbeterd lijkt te zijn.

Reden dus voor tevredenheid? Dat ook weer niet. Er zijn namelijk ook heel veel meldingen waar niets mee gebeurt. Plekken waar fietsers hinder ondervinden of zelfs gevaar lopen. Soms gaat het om problemen die makkelijk op te lossen zijn, bijvoorbeeld door een fietsenrek neer te zetten. Soms gaat het ook om ingewikkelde afwegingen waarbij de belangen van fietsers ondergeschikt zijn gemaakt aan de doorstroom van auto’s en openbaar vervoer. Hoe dan ook, de fiets mag best wat hoger op de agenda bij gemeente en stadsdelen.

Bubbels van ongelijkheid in Amsterdam

Amsterdam bruist, schreef columnist Kees Kraaijeveld onlangs in Vrij Nederland (via), maar het is een ‘harde meritocratische mannenwereld’ en ‘het bruisende leven blaast bubbels van ongelijkheid’. De middenklasse krimpt, terwijl het aandeel grootverdieners groeit. «De grote vragen zijn hierbij: willen we dit? En, zo nee, wat doen we er dan aan?»

Het is een open deur, maar de sociale woningbouw speelt natuurlijk een rol. Betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit vormden altijd de ruggegraat van de Nederlandse volkshuisvesting. Ze hebben eraan bijgedragen dat de sociale ongelijkheid in Amsterdam veel minder groot is dan in grote steden in andere landen.

Inmiddels is hier flink het mes in gezet, onder meer door huurverhogingen en door sloop en verkoop van corporatiewoningen. In Amsterdam zijn tienduizenden betaalbare huurwoningen verdwenen. De grafiek hierboven laat het resultaat zien. De afgelopen jaren bewoog Amsterdam consequent naar rechtsboven: meer dure woningen en meer hoge inkomens (alleen in 2011 was er een dipje, wellicht te maken met de late reactie van de Nederlandse woningmarkt op de economische crisis).

Tags: 

Wat voor plastic tasjes zitten er op Amsterdamse fietszadels

In de nieuwe OEK (het ledenblad van de Fietsersbond Amsterdam) weer een mooi onderzoek van Pete Jordan. Dit keer keek hij naar de plastic supermarkttasjes die Amsterdammers gebruiken om hun fietszadel droog te houden. Hij telde ze bij de stations Sloterdijk, CS en Muiderpoort.

AH staat natuurlijk bovenaan (bijna 70% van de tasjes), gevolgd door Vomar, Dirk, Jumbo, Lidl en Plus. De hoge score van Vomar is opvallend, aangezien deze keten niet zoveel winkels heeft in Amsterdam. Ik gok dat Jordan vooral Vomartasjes heeft geteld bij Muiderpoort: daar zat tot voor kort een Vomar om de hoek.

Verder in de OEK een analyse van het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Er komen meer fietsenrekken maar ook meer dan 2.000 extra parkeerplaatsen voor auto’s. In straten als de Weteringschans en de Kinkerstraat wordt de maximumsnelheid 30 km/u, maar het fietspad verdwijnt: fietsers moeten voortaan tussen de auto’s rijden. Johan Kerstens voorspelt dat fietsers hopeloos in het nauw komen: «Zouden ze dan uitwijken naar de tram en bus? Of in opstand komen zoals ook nodig was in de jaren 70?»

Je kan de OEK hier downloaden, maar als je lid wordt van de Fietsersbond krijg je hem gewoon in de bus.

Tags: 

Amsterdam: raadslid wil informatie over besluitvorming toegankelijk maken

Een tijdje terug heb ik een analyse gemaakt van het stemgedrag over moties en amendementen in de gemeenteraad van Amsterdam. Het was makkelijk om aan de gegevens te komen: op de website van gemeenteraad kan je een Exceldocument downloaden met uitslagen vanaf 2013. Maar als je de gegevens wil analyseren stuit je al snel op problemen. De manier waarop stemmingen zijn beschreven is allesbehalve consistent, waardoor de gegevens flink moeten worden opgeschoond. Ik hou wel van een beetje knutselen met regex, maar dit is eigenlijk niet normaal meer.

Maar vandaag is er goed nieuws: raadslid Zeeger Ernsting heeft een voorstel ingediend voor «radicale transparantie». Hij beschrijft dat veel gemeentelijke informatie op zich openbaar is, maar dat die informatie vaak verstopt zit in pdf-documenten die nauwelijks te vinden zijn als je niet precies weet waar je naar op zoek bent.

Dat moet veranderen. Ernsting stelt daarom voor om zowel raadsinformatie als andere gemeentelijke informatie beschikbaar te stellen als makkelijk doorzoekbare open data.

Het Pythonscript waarmee ik de gegevens over moties en amendementen heb opgeschoond is hier beschikbaar.

Tags: 

Racefietsen vs stadsfietsen: hoe Utrecht zijn fietsers portretteert

In aanloop naar de Tour de France Grand Départ op 4 juli organiseert Utrecht activiteiten om het fietsen te stimuleren en om zich op de kaart te zetten als fietsstad. Zo publiceren ze een serie portretten van fietsers uit Utrecht. Wat voor fietsen hebben ze?

Er zijn tot nog toe 67 fietsen in beeld gebracht en daar zitten maar liefst 26 racefietsen en slechts 13 stadsfietsen bij. Voor beide categorieën geldt dat ongeveer de helft van de fietsen van staal is. De stalen racefietsen zijn niet van die met roestige kettingen die je veel op straat tegenkomt (bijvoorbeeld in Amsterdam), maar zorgvuldig onderhouden klassieke racefietsen (waaronder een mixte damesfiets) en handgemaakte designfietsen.

Verder is er een velomobiel (ik heb niet echt iets met ligfietsen maar deze ziet er cool uit), een Pedersen zweefzadelfiets en een Bough Bike.

Utrecht had ervoor kunnen kiezen om vooral oude stadsfietsen te laten zien, afgewisseld met relatief nieuwe imitatie cargo- en omafietsen met bruine comfortzadels, merk Cortina of Sparta. Dat soort fietsen gebruiken Utrechters immers voor hun dagelijkse ritten (check de video’s van Mark Wagenbuur). Maar de bedoeling van de portretten is natuurlijk niet om de gemiddelde Utrechtse fiets te laten zien. De portretten roepen een beeld op van Utrechtse fietsers als diverse, doorgaans soort van hippe mensen met snelle fietsen.

Methode

Sommige portretten beschrijven of tonen meerdere fietsen. Als het om verschillende types gaat, heb ik ze apart meegeteld. Bij de classificatie van de fietsen moeten soms knopen worden doorgehakt; zo is een enkele keer onduidelijk of een fiets moet worden aangemerkt als toer- of stadsfiets. De analyse is gebaseerd op portretten 100 tot en met 40; de rest moest nog verschijnen op het moment dat de analyse werd uitgevoerd. Download de data hier.

Tags: 

Facebook Like-button redesigned

By Young & United, the Dutch youth movement fighting against wage inequality. Young adult workers in the Netherlands may earn as little as half the adult minimum wage. Companies like McDonald’s and Ahold boost their profits by dozens of millions of euros using low-paid young adult workers, but Young & United are determined to put an end to this.

Tags: 

GroenLinks, «lievelingetje van journalisten»?

Media hebben veel aandacht besteed aan het vertrek van Bram van Ojik als leider van GroenLinks en aan zijn opvolger, Jesse Klaver. Bij Telegraaf-columnist Paul Jansen viel dit verkeerd (paywall):

Het onderstreept wat iedereen aan het Binnenhof allang weet: GroenLinks is een lievelingetje van journalisten.

Klopt dat? Je kan die vraag op verschillende manieren beantwoorden. Ik heb geteld hoe vaak Tweede Kamerleden worden geciteerd in artikelen op de website van de NRC. De grafiek laat de resultaten zien.

De rode stippen tonen het gemiddeld aantal vermeldingen per fractie. Het lijkt erop dat de NRC relatief veel aandacht besteedt aan partijen die een sleutelrol vervullen bij het creëren van meerderheden voor regeringsbeleid. Daarnaast is er veel aandacht voor Geert Wilders (PVV) en Henk Krol (50PLUS). GroenLinks is bij NRC-journalisten niet echt favoriet; de krant noemt vaker Kamerleden van 50PLUS, PVV en D66.

De grijze stippen laten de score zien van individuele Kamerleden. Bij de PvdA en de VVD is de ongelijkheid tussen backbenchers en mediapolitici het grootst: daar is de hoogste score 50 keer zo hoog als de mediaan. Ook bij PVV en D66 is de ongelijkheid vrij groot.

Dan nog iets anders: De NRC noemt mannelijke Kamerleden gemiddeld bijna drie keer zo vaak als hun vrouwelijke collega’s. Bij de mannelijke Kamerleden zijn er enkele met extreem hoge scores die het gemiddelde omhoogtrekken, maar zelfs als je naar de mediaan kijkt worden mannen bijna twee keer zo vaak genoemd als vrouwen. Hier heeft de NRC iets uit te leggen.

Methode

Ik heb me op de NRC gericht omdat hun website relatief makkelijk doorzoekbaar is. Zoektermen heb ik opgebouwd als "voornaam tussenvoegsel achternaam" partij. Bij dubbele achternamen gescheiden door een koppelteken heb ik het laatste deel weggelaten (bijvoorbeeld Magda Berndsen in plaats van Magda Berndsen-Jansen). Als begindatum heb ik 20 september 2012 genomen, de datum waarop de huidige Tweede Kamer werd geïnstalleerd. Bij Kamerleden die korter in de Kamer zitten heb ik een correctie toegepast. Voor de overzichtelijkheid heb ik afsplitsingen weggelaten bij de analyse per partij. De scripts zijn hier beschikbaar.

Tags: 

Shell’s political connections

According to Alice Stollmeyer, the Netherlands is «EU’s worst performer» when it comes to renewable energy. In a response, Joris Luyendijk comments on the revolving door between Royal Dutch Shell and Dutch politics:

for while the [conservative] VVD is a slide for politicians to the banks, the [social-democrat] PvdA is such a slide to Shell

Or, if I interpret Luyendijk correctly: ties between Shell and politicians ensure that environmental ambitions won’t stand in the way of corporate profits.

It so happens I recently looked into connections between businesses and Dutch national politics, so why not do a quick fact check. Below is an updated version of the chart (sources and method explained here).

First of all, banks and Shell are indeed the most active companies involved in the revolving door. The large majority of politicians who have connections with banks are members of the VVD or fellow conservative party CDA.

I found three cases of politicians landing jobs with Shell after their political career: Wim Kok, Dick Benschop and Nebahat Albayrak, all PvdA. Of course, this is only part of the revolving door phenomenon: I found far more cases of people who first worked for Shell and subsequently entered politics (note that it’s plausible that publicly available information about what politicians did after their political career is less complete than information on what they did before). If you include people who became active in national politics after having worked for Shell, then VVD and PvdA are about equally dominant.

One could argue that the PvdA politicians among them are most relevant for the point Luyendijk is making (i.e. Shell’s powerful lobby being partly to blame for the Netherlands’ poor performance on renewable energy). One of them is Jacqueline Cramer, who was a non-executive board member of Shell until 2007, and subsequently became minister of the environment until 2010 (incidentally, the deputy prime minister of that government was Wouter Bos, also PvdA and former Shell).

Tags: 

Pages